WALNE ZEBRANIE DZIAŁKOWCÓW ROD FLISAK 2021

WALNE ZEBRANIE DZIAŁKOWCOW ROD FLISAK 2021.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi w Polskim Związku Działkowców przepisami oraz wydawanymi na bieżąco wytycznymi zamierzamy przeprowadzić w dniu 31 lipca 2021 r. Walne Zebranie Działkowców naszego ogrodu.

Zebranie odbędzie się w lub przy świetlicy ROD o godzinie 15.00. W przypadku braku kworum kolejny termin zebrania w tym samym dniu o godzinie 15.30.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Walnym Zebraniu. Jednocześnie w trosce o Państwa zdrowie oraz realizując zarządzenia władz prosimy o zachowanie odpowiedniego dystansu i posiadanie maseczki ochronnej na usta i nos.

Dokumentacja finansowa zostanie udostępniona do wglądu zgodnie z przepisami w Biurze Zarządu, na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej.

do zobaczenia na Walnym Zebraniu –

Zarząd ROD Flisak w Toruniu

UWAGA DZIAŁKOWCY !!! Od 01 lipca 2021 r. nowe zasady składowania gałęzi drzew.

UWAGA DZIAŁKOWCY !!!

Od 01 lipca 2021 r. nowe zasady składowania gałęzi drzew.

Celem ograniczenia wydatków związanych z utylizacją odpadów zielonych powstających na terenie naszego ogrodu zakupiliśmy maszynę do rozdrabniania gałęzi. Dla uporządkowania terenu oraz zachowania odpowiednich warunków sanitarnych zarząd ROD Flisak podjął decyzję, że przycinane przez Państwa gałęzie drzew przed rozdrobnieniem będą składowane na terenie „parku ROD” w pobliżu świetlicy ROD Flisak. W związku z powyższym osoby, które zamierzają składować tam gałęzie prosimy o wcześniejszy kontakt z gospodarzami ogrodu.

Jednocześnie informujemy, że:

  • Zabrania się składowania gałęzi w innym miejscu niż wyznaczone,

  • Zabrania się wyrzucania innych niż gałęzie drzew odpadów zielonych (trawa, owoce, kwiaty, liście itp.),

  • Przeniesienie gałęzi może się odbyć po wcześniejszym kontakcie z gospodarzami,

  • Nowe zasady obowiązują od dnia 01 lipca 2021 r.

  • Wprowadzone zasady spowodują oszczędności finansowe, poprawią estetykę ogrodu i są zgodne z przepisami PZD (Statut, Regulamin Ogrodu).

Dziękujemy za zastosowanie się do powyższych zasad ustanowionych dla dobra wszystkich działkowców.

Zarząd ROD Flisak w Toruniu

Rozliczenia finansowe ROD FLISAK

ROZLICZENIE FINANSOWE

Szanowni Działkowcy !

W związku z powtarzającymi się wnioskami o udostępnienie danych dotyczących wydatkowania środków finansowych uprzejmie informujemy, że sprawozdania finansowe co roku zgodnie z obowiązującymi przepisami są udostępniane do wglądu kilkanaście dni przed walnym zebranie (wyłożone do wglądu w świetlicy ROD Flisak). Tak było w 2020 r. przed walnym zebraniem komisarycznym (taką formułę narzuciły nam władze zwierzchnie PZD oraz pandemia choroby Covid-19).

Tak będzie też w tym roku z rozliczeniem za 2021 r.

Ponadto dokumentację tę udostępniamy za każdym razem chętnym do zapoznania się z nią w siedzibie Zarządu ROD Flisak w dniach i godzinach urzędowania biura.

Kolejnym sposobem publikacji danych są cztery tablice ogłoszeniowe na terenie ROD Flisak.

Niniejszym umieszczamy dane o wydatkach finansowych ROD na stronie internetowej.

Wszystkie sprawy związane z pobieraniem opłat od działkowców i ich wydatkowaniem są transparentne i kilkakrotnie kontrolowane przez Komisję Rewizyjną oraz nadrzędne struktury PZD.

Zachęcamy do osobistego kontaktu z Zarządem i wyjaśniania wątpliwości, jeśli takie będziecie Państwo mieli. Zachęcamy również każdego działkowca do działania na rzecz naszego ogrodu w ramach Zarządu.

Zapraszamy do współpracy i współodpowiedzialności za nasz wspólnych ROD Flisak.

WAŻNE OGŁOSZENIA

Awaria pompy

Informujemy działkowców, że jedna z pomp tłoczących wodę do nawadniania działek uległa poważnej awarii. Pompy mają kilkadziesiąt lat i trudno dostać do nich części zamienne. W związku z tym dla zapewnienia dostaw wody do wszystkich działek – obecnie wodę tłoczą pozostałe trzy pompy.

Aby i one nie uległy awarii z powodu nadmiernego obciążenia należy liczyć się z możliwością czasowego ograniczenia w dostawach wody o czym będziemy Państwa informować na bieżąco. Naprawa awarii i zakup pompy to również poważny wydatek finansowy. Mamy nadzieję, że uda nam się sfinansować to przedsięwzięcie z posiadanych środków.

Nieodpowiedzialne zachowanie

W dniu 13.05.2021 r. jakaś nieustalona osoba samowolnie zamknęła na kłódkę bramę ROD Flisak uniemożliwiając wjazd oraz wyjazd pojazdów z terenu ogrodu.

Poza utrudnieniem dla działkowców czyn ten mógł spowodować zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzi w przypadku konieczności dojazdu służb ratunkowych: Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Pogotowia Energetycznego lub innych. Zachowanie takie wyczerpuje znamiona przestępstwa narażenia życia ludzkiego.

Zarząd ROD Flisak stanowczo potępia tego rodzaju zachowania i wypełniając obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa działkowców zwraca się do wszystkich, którzy posiadają na ten temat informacje o przekazanie ich Zarządowi, celem wyeliminowania takich praktyk w przyszłości.

Zarząd ROD Flisak w Toruniu

ZMIANA NUMERU TELEFONU ELEKTRYKA

ZMIANA NUMERU TELEFONU ELEKTRYKA

Informujemy działkowców ROD Flisak w Toruniu o zmianie numeru telefonu do pana zajmującego się obsługą sieci elektrycznej w naszym ogrodzie. Nowy numer telefonu to:

729-760-330

Elektryk jest do Państwa dyspozycji w związku z podłączeniem działki do sieci energetycznej ogrodu, awarią zasilania, innymi sprawami dotyczącymi prądu. Jednocześnie informujemy, że kwestie usług dotyczących prądu na poszczególnych działkach należą do indywidualnych spraw działkowców i nie są opłacane z funduszy ogrodu.

Zarząd ROD Flisak w Toruniu