KOMUNIKAT DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA BIURA

Informujemy działkowców z ROD Flisak, że biuro będzie czynne jeszcze w dniach: 20.10. i 23.10.2021 r. W tych dniach będą również otwarte: brama wjazdowa i szlaban.

W kolejnych miesiącach do nowego sezonu działkowego biuro będzie funkcjonowało jeden dzień w miesiącu. O datach urzędowania biura powiadomimy oddzielnym komunikatem.

Do otwarcia dwa razy w tygodniu wrócimy w nowym sezonie działkowym.

Dodatkowo informujemy, że zgodnie z operatem wodnym zamknęliśmy dopływ wody – jeszcze raz prosimy o zabezpieczenie urządzeń wodnych na działkach.

Życzymy sobie i Państwu szybkiego powrotu wiosny i nowego sezonu działkowego.

Zarząd ROD Flisak w Toruniu

DZIEŃ DZIAŁKOWCA W ROD FLISAK

W dniu 16.10.2021 r. Zarząd ROD Flisak zorganizował Dzień Działkowca dla członków stowarzyszenia ogrodowego w świeżo wyremontowanej świetlicy oraz na tarasie.

Do udziału w imprezie zgłosiło się ponad 100 działkowców z naszego ogrodu, za co bardzo dziękujemy. Liczymy na to, że w przyszłym roku spotkamy się w większym gronie.

Podczas spotkania Prezes ROD pan Henryk Brzezicki oraz sekretarz pani Barbara Krasińska wręczyli zasłużonym działkowcom odznaki Polskiego Związku Działkowców. Ponadto kilkanaście osób otrzymało wyróżnienia za wzorowe utrzymanie działek oraz pracę na rzecz ogrodu. Wyróżnionym osobom oraz wszystkim naszym ogrodnikom, którzy swoim wysiłkiem i pasją przyczyniają się do piękna i właściwego funkcjonowania ROD serdecznie dziękujemy i gratulujemy wspaniałych efektów.

Wszyscy chwalili catering i dobrze bawili się przy muzyce, którą na tę okoliczność specjalnie wybrał i prezentował pan Leszek – wieloletni i zasłużony dla ogrodu działkowiec, działacz na rzecz społeczeństwa i rozwoju kultury.

ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH

ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH

Informujemy działkowców z ROD Flisak, że mimo wielokrotnych przypomnień i informacji do dnia 20.09.2021 r. około 100 działkowców zalega z opłatami za działkę, a ponad 110 z zapłatą za zużytą energię elektryczną.

Przypominamy, że Zarząd ROD jest zobowiązany na bieżąco regulować swoje zobowiązania finansowe związane m.in. z dostawą wody, energii, odbiorem śmieci, opłatami pracowników itp. Brak lub opóźnienie wpływu części opłat ogrodowych skutkować będzie m.in. wydłużeniem procesu wymiany instalacji elektrycznej w ogrodzie, co przy obecnym warunkowym jej dopuszczeniu może w efekcie skończyć się odcięciem prądu dla ROD.

Zarząd ROD z upoważnienia działkowców zobowiązany jest do skutecznego pozyskiwania opłat oraz zapewnienia właściwego funkcjonowania ogrodu. Dlatego też, do zalegających wysyłamy upomnienia na ich koszt. W przypadku zaległości sięgających ponad 6 miesięcy – zgodnie z § 85 ust. 1 pkt. 3 Statutu PZD – wyślemy informację o wszczęciu procedury wypowiedzenia umowy działkowej, co będzie skutkowało odebraniem prawa do działki.

W przypadku zaległości za energię elektryczną – zgodnie z zawartymi umowami – po 15.10.2021 r. odcięty zostanie dopływ prądu do działki – ponowne podłączenie nastąpi po uregulowaniu zaległości oraz wpłacie należnej opłaty w wysokości 40 zł.

Jeszcze raz prosimy zalegających z opłatami o pilny kontakt z Zarządem oraz uregulowanie należności.

Zarząd ROD Flisak w Toruniu

DZIEŃ DZIAŁKOWCA W ROD FLISAK

DZIEŃ DZIAŁKOWCA W ROD FLISAK

Informujemy działkowców, że w dniu 16.10.2021 r. od godz. 14.00 (sobota) planujemy zorganizować w naszym ogrodzie Dzień Działkowca.

W programie znajdzie się wręczenie odznaczeń i nagród dla wyróżniających się działkowców.

Ponadto planujemy catering (kiełbasa, piwo), oprawę muzyczną dla miłego spędzenia czasu oraz inne atrakcje. Prosimy o kolejne pomysły.

Realizacja Dnia Działkowca będzie zależała od warunków pogodowych oraz ewentualnych obostrzeń wprowadzanych przez Rząd RP.

Zapraszamy do udziału we wspólnym święcie działkowców. Jednocześnie z uwagi na konieczność zamówienia odpowiedniej ilości porcji – prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 09.10.2021 r.

Zarząd ROD Flisak w Toruniu

UWAGA – OGŁOSZENIE W SPRAWIE WODY

UWAGA – OGŁOSZENIE W SPRAWIE WODY

Informujemy działkowców, że woda do podlewania działek będzie dostarczana do dnia 17.10.2021 r. W związku z powyższym prosimy o zabezpieczenie urządzeń wodnych przed wyłączeniem wody.

Zarząd ROD Flisak w Toruniu

KOMUNIKAT – SZLABAN

KOMUNIKAT

Wychodząc naprzeciw postulatom działkowców zgłoszonym na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym – od dnia 11 sierpnia 2021 r. wydłużamy czas otwarcia szlabanu przy głównej bramie. Od tego dnia szlaban będzie otwarty w sezonie działkowym w środy od godz. 15.00 do 18.00, a w soboty od 11.00 do 13.00.

Zarząd ROD Flisak w Toruniu