Szanowni działkowcy.

Opłata za wywóz śmieci zawsze wzbudzała duże emocje, zwłaszcza po uchwale Zarządu ROD podnoszącej opłatę w 2020 r. Otrzymujemy od państwa głosy sprzeciwu, niedowierzania odnośnie faktycznych kosztów utrzymania czystości ogrodu. Wyrażacie państwo swoje emocje w bezpośrednich rozmowach z Zarządem oraz drogą mailową. Pytacie Państwo m.in. dlaczego trzeba płacić więcej skoro miasto nie podniosło opłat za odpady wywożone z posesji.

Konieczność oraz wysokość opłaty za wywóz śmieci z naszego ogrodu nie ma powiązania z opłatami miejskimi. Nasz ogród ma umowę na wywóz odpadów z prywatną firmą, której płacimy połowę stawki ustalonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Toruniu. Faktyczny koszt wynika po prostu z ilości oraz rodzaju odpadów. Poniżej kilka zdjęć tylko z minionego tygodnia. Taka sytuacja ma jednak miejsce w każdym tygodniu. Jak widać na zdjęciach działkowcy wyrzucają wszystko w związku z powyższym pojemnik zapełnia się w ciągu jednego dnia, a ponadto drugi leży luzem na zewnątrz. Koszt wywiezienia jednego kontenera to ok. 950 zł. Dla porównania MPO zaproponowało kwotę 1700 zł za kontener.

Co zrobić, aby mniej płacić? To proste – zmniejszyć ilość wyrzucanych do kontenera odpadów, nie wyrzucać tam mebli, sprzętu AGD, rowerów itp., pilnować siebie pod tym względem oraz upominać innych działkowców, którzy nie przestrzegają regulaminu ogrodu. W przypadku stwierdzenia naruszania regulaminu – Zarząd działający z Państwa upoważnienia i dla wspólnego dobra będzie zmuszony podjąć działania dyscyplinujące. Dodatkowo dla nadzoru nad ilością i jakością odpadów – zamierzamy wprowadzić monitoring wizyjny.