ENERGIA ELEKTRYCZNA NA DZIAŁKACH

KOMUNIKAT

Przypominamy działkowcom z rejonu 1 o konieczności podłączenia działek z tego rejonu do nowej sieci energetycznej (rozdzielni).

Z dniem 01 września 2021 r. dotychczasowe podłączenia do wcześniejszej instalacji zostaną wyłączone, co będzie oznaczało brak prądu na działce. We wszelkich sprawach związanych z energią elektryczną prosimy kontaktować się z naszym elektrykiem tel. 729-760-330.

Zarząd ROD Flisak w Toruniu