KOMUNIKAT

Wychodząc naprzeciw postulatom działkowców zgłoszonym na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym – od dnia 11 sierpnia 2021 r. wydłużamy czas otwarcia szlabanu przy głównej bramie. Od tego dnia szlaban będzie otwarty w sezonie działkowym w środy od godz. 15.00 do 18.00, a w soboty od 11.00 do 13.00.

Zarząd ROD Flisak w Toruniu