Informujemy Szanownych Działkowców, że na podstawie uchwały nr 347/2020 PZD i uchwały nr 2/16/2020 Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD Zarząd ROD Flisak ma podstawę do pobierania opłaty działkowej w wysokości przyjętej na Walnym Zebraniu Komisarycznym w 2020 r. i innych Walnych Zebraniach ROD.

W związku z powyższym dla funkcjonowania ogrodu prosimy o wpłatę opłaty ogrodowej i innych opłat w całości i w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2021 r. – po tym terminie będą naliczane odsetki ustawowe.

Wpłat należy dokonywać na konto: 57 1750 0012 0000 0000 3385 0816.

Z uwagi na utrzymujące się zagrożenie epidemiczne – prosimy dokonywać wpłat na konto ROD Flisak, wpłatę w kasie ROD proszę traktować jako ostateczne rozwiązanie w przypadku braku innych możliwości !!!

OPŁATY ZA DZIAŁKĘ W 2021 R.

PRZYKŁADOWY SPOSÓB WYLICZENIA OPŁATY ZA DZIAŁKĘ W 2021 R.

Ilość metrów kwadratowych użytkowanej działki (np. 300 m2) X 1,20 zł = 360 zł

Opłata za wywóz śmieci – 140 zł,

Składka członkowska – 6 zł

Wpłata na remont infrastruktury energetycznej ogrodu – 100 zł

______________________________________________________________

Razem (przykładowo) do zapłaty za 2021 r. – 606 zł.

W związku z wprowadzonym przez rząd wzrostem cen energii elektrycznej w 2021 r. opłata za prąd będzie pobierana w wysokości 0,80 zł za 1 kW/h.

Zarząd ROD Flisak w Toruniu