Powołano nowy zarząd ROD FLISAK w następującym składzie:

 

Prezes ROD Flisak: Eugeniusz Zawadzki
Wiceprezes ROD Flisak: Marian Domachowski
Sekretarz ROD Flisak: Grażyna Leszczyńska
Skarbnik ROD Flisak: Zenobia Milewicz
Członek Zarządu ROD Flisak: Krzysztof Woźniak