Informujemy działkowców, że biuro ROD Flisak przed rozpoczęciem sezonu działkowego w 2021 r. będzie czynne w następujących dniach:

16 stycznia 2021 r. (sobota) w godz. 11.00 – 13.00,

13 lutego 2021 r. (sobota) w godz. 11.00 – 13.00,

10 marca 2021 r. (środa) w godz. 13.00 – 15.00,

27 marca 2021 r. (sobota) w godz. 11.00 – 13.00.

Jednocześnie z uwagi na dalsze rozprzestrzenianie się choroby Covid-19 prosimy wszelkie sprawy, które nie wymagają osobistej obecności w biurze załatwiać drogą mailową, telefonicznie lub korespondencyjnie na adres Zarządu ROD.

Polską tradycją jest regulowanie wszelkich zobowiązań przed zakończeniem starego roku, aby nie wchodzić w nowy ze starymi długami. Dlatego prosimy tych, którzy nie dokonali obowiązkowych opłat o ich wniesienie do końca 2020 r.

Zarząd Rod Flisak w Toruniu