PRZYSZŁA WIOSNA – ZAPRASZAMY DZIAŁKOWCÓW DO ICH OGRODÓW.

Informujemy Szanownych Działkowców, że w 2021 r. Zarząd ROD Flisak funkcjonuje dla zapewnienia zarządzania naszym wspólnym ogrodem, oczywiście zachowując narzucane przez rząd RP ograniczenia.

Od 7 kwietnia 2021 r. biuro będzie czynne dla zainteresowanych:

w środy od godz. 15.00 do 17.00,

w soboty od godz. 11.00 do 13.00

W dniach funkcjonowania biura czynna będzie także kasa ROD. Przypominamy nasz apel o dokonywanie wszelkich wpłat na konto ROD z podaniem za co jest wpłata. Wpłatę w kasie (z przyczyn związanych z pandemią i przepisami prawa) proszę traktować jako ostateczność !!!

W tym też czasie otwarta będzie brama wjazdowa oraz szlaban, z takim zastrzeżeniem, że w przypadku złych warunków grożących uszkodzeniem dróg wewnętrznych – szlaban może nie być otwierany. W sytuacjach nagłych – prosimy o telefoniczny kontakt z Zarządem ROD.

Zarząd ROD Flisak w Toruniu