ROZLICZENIE FINANSOWE

Szanowni Działkowcy !

W związku z powtarzającymi się wnioskami o udostępnienie danych dotyczących wydatkowania środków finansowych uprzejmie informujemy, że sprawozdania finansowe co roku zgodnie z obowiązującymi przepisami są udostępniane do wglądu kilkanaście dni przed walnym zebranie (wyłożone do wglądu w świetlicy ROD Flisak). Tak było w 2020 r. przed walnym zebraniem komisarycznym (taką formułę narzuciły nam władze zwierzchnie PZD oraz pandemia choroby Covid-19).

Tak będzie też w tym roku z rozliczeniem za 2021 r.

Ponadto dokumentację tę udostępniamy za każdym razem chętnym do zapoznania się z nią w siedzibie Zarządu ROD Flisak w dniach i godzinach urzędowania biura.

Kolejnym sposobem publikacji danych są cztery tablice ogłoszeniowe na terenie ROD Flisak.

Niniejszym umieszczamy dane o wydatkach finansowych ROD na stronie internetowej.

Wszystkie sprawy związane z pobieraniem opłat od działkowców i ich wydatkowaniem są transparentne i kilkakrotnie kontrolowane przez Komisję Rewizyjną oraz nadrzędne struktury PZD.

Zachęcamy do osobistego kontaktu z Zarządem i wyjaśniania wątpliwości, jeśli takie będziecie Państwo mieli. Zachęcamy również każdego działkowca do działania na rzecz naszego ogrodu w ramach Zarządu.

Zapraszamy do współpracy i współodpowiedzialności za nasz wspólnych ROD Flisak.