Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego FLISAK w Toruniu w związku z rezygnacją z funkcji dotychczasowego skarbnika poszukuje osoby do społecznego lub odpłatnego prowadzenia kasy ROD – najchętniej spośród naszych działkowców.

Wymagania i zakres obowiązków:

– pobór opłat działkowych i innych opłat w kasie biura ROD, dokonywanie wpłat i wypłat wartości pieniężnych w banku, prowadzenie czynności kasowych, umiejętności: wypełnianie dokumentów kasowych, pisanie sprawozdań, posługiwanie się pakietem Office – w szczególności Word i Excel, obsługa programu DGCS PZD System.

dyspozycyjność – w sezonie działkowym (od marca do listopada) praca w czasie otwarcia biura (każda środa – 3 godziny, sobota – 2 godziny), poza sezonem jeden dzień w miesiącu na terenie biura. Poza tym dostępność w razie wystąpienia potrzeby.

zaufanie – poszukujemy osoby uczciwej, niekaranej za przestępstwa związane z finansami i obrotem finansowym.

Zapraszamy do współpracy osoby zainteresowane.

Szczegóły dotyczące warunków pełnienia funkcji kasjerki/kasjera – do uzgodnienia z Prezesem ROD Flisak (729-760-040).