UWAGA DZIAŁKOWCY !!!

Od 01 lipca 2021 r. nowe zasady składowania gałęzi drzew.

Celem ograniczenia wydatków związanych z utylizacją odpadów zielonych powstających na terenie naszego ogrodu zakupiliśmy maszynę do rozdrabniania gałęzi. Dla uporządkowania terenu oraz zachowania odpowiednich warunków sanitarnych zarząd ROD Flisak podjął decyzję, że przycinane przez Państwa gałęzie drzew przed rozdrobnieniem będą składowane na terenie „parku ROD” w pobliżu świetlicy ROD Flisak. W związku z powyższym osoby, które zamierzają składować tam gałęzie prosimy o wcześniejszy kontakt z gospodarzami ogrodu.

Jednocześnie informujemy, że:

  • Zabrania się składowania gałęzi w innym miejscu niż wyznaczone,

  • Zabrania się wyrzucania innych niż gałęzie drzew odpadów zielonych (trawa, owoce, kwiaty, liście itp.),

  • Przeniesienie gałęzi może się odbyć po wcześniejszym kontakcie z gospodarzami,

  • Nowe zasady obowiązują od dnia 01 lipca 2021 r.

  • Wprowadzone zasady spowodują oszczędności finansowe, poprawią estetykę ogrodu i są zgodne z przepisami PZD (Statut, Regulamin Ogrodu).

Dziękujemy za zastosowanie się do powyższych zasad ustanowionych dla dobra wszystkich działkowców.

Zarząd ROD Flisak w Toruniu