DZIAŁKOWCÓW Z REJONU I ROD FLISAK – ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z ELEKTRYKIEM OGRODU CELEM UMÓWIENIA PODŁĄCZENIA DZIAŁKI DO NOWEJ SIECI ENERGETYCZNEJ. (tel. 603-034-374).

Jednocześnie przypominamy, że podłączenie zasilania od rozdzielni do altany należy do działkowca. Jedyną uprawnioną osobą do podłączenia działki do rozdzielni jest elektryk ROD Flisak. W przypadku gdy podłączenie altany nastąpiło przez innego fachowca – prosimy o poinformowanie „naszego” elektryka oraz przesłanie do biura ROD oświadczenia o następującej treści:

Zarząd ROD Flisak w Toruniu.

Informuję, że w dniu/dniach _________________ wykonałem następujące prace związane z instalacją elektryczną na działce nr _______ należącej do ROD Flisak w Toruniu.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Wszystkie prace oraz elementy użyte do prac posiadają odpowiednie dopuszczenia zgodne z Polskimi Normami oraz innymi przepisami prawa. Oświadczam, że instalacja elektryczna działki nr ____ jest bezpieczna i gotowa do podłączenia do całości instalacji ogrodu.

Toruń, dnia __________________ ___________________________________

(imię i nazwisko, pieczęć firmy)