Szanowni działkowcy !!!

Zarząd ROD Flisak informuje, że od dnia 15.04.2021 r. zgodnie z operatem wodnym dla naszego ogrodu – uruchamiamy dostawę wody do podlewania działek – w związku z powyższym prosimy o wkręcenie kranów oraz zabezpieczenie zaworów doprowadzających wodę do działek.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 15.04.2021 r. w miejscu do tego przewidzianym i przygotowanym zostanie wystawiony kontener na odpady komunalne.

Wrzucanie do kontenera innych odpadów niż komunalne (liści, owoców, trawy, urządzeń elektrycznych itp.) jest surowo zabronione!

Dla ograniczenia wydatków związanych z utylizacją gałęzi – Zarząd ROD dokonał zakupu maszyny do ich rozdrabniania. Wkrótce zmianie ulegnie miejsce składowania. Nowe miejsce – ogrodzony plac za świetlicą czynne będzie w dniach i czasie otwarcia biura Zarządu tj. w środy i soboty. Prosimy, abyście Państwo nie składowali gałęzi w innym niż wyznaczone miejscu. Zastosowanie się do tych zaleceń ma na celu ograniczenie kosztów utrzymania ogrodu, co przekłada się na wysokość opłaty ogrodowej.

Życzymy wiele przyjemności z użytkowania działek w nowym sezonie.

Zarząd ROD Flisak