WALNE ZEBRANIE DZIAŁKOWCOW ROD FLISAK 2021.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi w Polskim Związku Działkowców przepisami oraz wydawanymi na bieżąco wytycznymi zamierzamy przeprowadzić w dniu 31 lipca 2021 r. Walne Zebranie Działkowców naszego ogrodu.

Zebranie odbędzie się w lub przy świetlicy ROD o godzinie 15.00. W przypadku braku kworum kolejny termin zebrania w tym samym dniu o godzinie 15.30.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Walnym Zebraniu. Jednocześnie w trosce o Państwa zdrowie oraz realizując zarządzenia władz prosimy o zachowanie odpowiedniego dystansu i posiadanie maseczki ochronnej na usta i nos.

Dokumentacja finansowa zostanie udostępniona do wglądu zgodnie z przepisami w Biurze Zarządu, na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej.

do zobaczenia na Walnym Zebraniu –

Zarząd ROD Flisak w Toruniu