Awaria pompy

Informujemy działkowców, że jedna z pomp tłoczących wodę do nawadniania działek uległa poważnej awarii. Pompy mają kilkadziesiąt lat i trudno dostać do nich części zamienne. W związku z tym dla zapewnienia dostaw wody do wszystkich działek – obecnie wodę tłoczą pozostałe trzy pompy.

Aby i one nie uległy awarii z powodu nadmiernego obciążenia należy liczyć się z możliwością czasowego ograniczenia w dostawach wody o czym będziemy Państwa informować na bieżąco. Naprawa awarii i zakup pompy to również poważny wydatek finansowy. Mamy nadzieję, że uda nam się sfinansować to przedsięwzięcie z posiadanych środków.

Nieodpowiedzialne zachowanie

W dniu 13.05.2021 r. jakaś nieustalona osoba samowolnie zamknęła na kłódkę bramę ROD Flisak uniemożliwiając wjazd oraz wyjazd pojazdów z terenu ogrodu.

Poza utrudnieniem dla działkowców czyn ten mógł spowodować zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzi w przypadku konieczności dojazdu służb ratunkowych: Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Pogotowia Energetycznego lub innych. Zachowanie takie wyczerpuje znamiona przestępstwa narażenia życia ludzkiego.

Zarząd ROD Flisak stanowczo potępia tego rodzaju zachowania i wypełniając obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa działkowców zwraca się do wszystkich, którzy posiadają na ten temat informacje o przekazanie ich Zarządowi, celem wyeliminowania takich praktyk w przyszłości.

Zarząd ROD Flisak w Toruniu