WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

Przypominamy działkowcom, że za pieniądze zbierane od Państwa (100 zł rocznie) Zarząd ROD Flisak kupuje oraz poprzez zatrudnione osoby dokonuje montażu przewodów elektrycznych, rozdzielnic, wyłączników oraz innych niezbędnych elementów na terenie wspólnym ogrodu. Obowiązki działkowca, o którym informowaliśmy podczas walnego zebrania w 2019 r. oraz w trakcie spotkań informacyjnych to:

-wykonanie wykopu od rozdzielni do działki,

– wykonanie wykopu do altany,

– zakup przewodu elektrycznego na teren działki (Zarząd ROD kupuje przewód po cenach preferencyjnych w hurtowni i może odpłatnie przekazać działkowcowi),

– podłączenie przewodu do skrzynki bezpieczników.

Podłączenia tak przygotowanej instalacji działkowej do rozdzielni dokonuje elektryk zatrudniony przez ROD Flisak, który odpowiada za sprawność techniczną, normalizację urządzeń i bezpieczeństwo energetyczne w ogrodzie.

Cała instalacja na terenie działki oraz w altanie musi spełniać wymagania norm oraz przepisów prawa. W innym przypadku nie zostanie podłączona do sieci ogrodu.

W przypadku zatrudnienia przez działkowca specjalisty elektryka do podłączeń na terenie działki – prosimy o odebranie od wykonawcy następującego oświadczenia.

Zarząd ROD Flisak w Toruniu

Informuję, że w dniu/dniach _________________ wykonałem następujące prace związane z instalacją elektryczną na działce nr _______ należącej do ROD Flisak w Toruniu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Wszystkie prace oraz elementy użyte do prac posiadają odpowiednie dopuszczenia zgodne z Polskimi Normami oraz innymi przepisami prawa. Oświadczam, że instalacja elektryczna działki nr ____ jest bezpieczna i gotowa do podłączenia do całości instalacji ogrodu.

Toruń, dnia __________________ ___________________________________

(imię i nazwisko, pieczęć firmy)