ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH

Informujemy działkowców z ROD Flisak, że mimo wielokrotnych przypomnień i informacji do dnia 20.09.2021 r. około 100 działkowców zalega z opłatami za działkę, a ponad 110 z zapłatą za zużytą energię elektryczną.

Przypominamy, że Zarząd ROD jest zobowiązany na bieżąco regulować swoje zobowiązania finansowe związane m.in. z dostawą wody, energii, odbiorem śmieci, opłatami pracowników itp. Brak lub opóźnienie wpływu części opłat ogrodowych skutkować będzie m.in. wydłużeniem procesu wymiany instalacji elektrycznej w ogrodzie, co przy obecnym warunkowym jej dopuszczeniu może w efekcie skończyć się odcięciem prądu dla ROD.

Zarząd ROD z upoważnienia działkowców zobowiązany jest do skutecznego pozyskiwania opłat oraz zapewnienia właściwego funkcjonowania ogrodu. Dlatego też, do zalegających wysyłamy upomnienia na ich koszt. W przypadku zaległości sięgających ponad 6 miesięcy – zgodnie z § 85 ust. 1 pkt. 3 Statutu PZD – wyślemy informację o wszczęciu procedury wypowiedzenia umowy działkowej, co będzie skutkowało odebraniem prawa do działki.

W przypadku zaległości za energię elektryczną – zgodnie z zawartymi umowami – po 15.10.2021 r. odcięty zostanie dopływ prądu do działki – ponowne podłączenie nastąpi po uregulowaniu zaległości oraz wpłacie należnej opłaty w wysokości 40 zł.

Jeszcze raz prosimy zalegających z opłatami o pilny kontakt z Zarządem oraz uregulowanie należności.

Zarząd ROD Flisak w Toruniu