886-604-163 flisak@pzdtorun.pl

Chcesz być szczęśliwy przez godzinę – upij się.
Chcesz być szczęśliwy przez rok – ożeń się.
Chcesz być szczęśliwy przez całe życie – załóż sobie ogród.

Gdzie kwitnie kwiat – musi być wiosna, a gdzie jest wiosna – wszystko wkrótce rozkwitnie.

Zapraszamy

Tak bym chciała już odpocząć, sercu swemu ulgę dać,

usiąść sobie w tym ogrodzie, trzymać w ręku rajski kwiat.

ROD FLISAK

Rodzinny Ogród Działkowy „Flisak” ul. Przybyszewskiego 5, Toruń