886-604-163 flisak384@interia.pl

Aktualny skład Zarządu ROD „Flisak” w Toruniu na dzień 28.01.2023 r.

PrezesHenryk Brzezicki – tel. 886-604-163

Członkowie Zarządu:

– Maria Kirstein

– Grażyna Leszczyńska

– Dariusz Kilian

– Stefan Jodis

– vacat

Jednocześnie prosimy w sprawach związanych z opłatami ogrodowymi oraz dokumentacją działkowców zwracać się do Zarządu w dniach i godzinach funkcjonowania biura – na terenie ogrodu – lub pod numer telefonu:

668-190-491

w dni powszednie od godz. 16.00 – 18.00 lub w soboty od godz. 12.00 do 16.00. W pozostałe dni i godziny w przypadku gdy telefon nie zostanie odebrany – oddzwonimy do Państwa w terminie późniejszym.