886-604-163 flisak@pzdtorun.pl

Nowe opłaty 2023

Szanowni działkowicze ROD Flisak w Toruniu Niniejszym zawiadamiamy, że opłaty ogrodowe na 2023 rok, uchwalone przez Walne Zebranie Sprawozdawcze z dnia 29 kwietnia 2023 r. wynoszą: Składka członkowska - 6,00 zł/rocznie Opłata ogrodowa - 1,10 zł od m2 powierzchni...

czytaj dalej

Aktualny skład Zarządu ROD Flisak w Toruniu na dzień 6.05.2023

Prezes Zarządu – Henryk Brzezicki 729 - 760 – 040 Wiceprezes Zarządu – Tadeusz Kusior 886 - 604 – 163 Skarbnik – Grażyna Leszczyńska 668 - 190 – 491 naliczenia opłat ogrodowych, rozliczenia za energię elektryczną, zaległości, nadpłaty, dokumentacja działkowców, umowy...

czytaj dalej

OTWARCIE WJAZDU NA TEREN OGRODU

W związku z licznymi pytaniami Działkowców – informujemy, że w 2023 r. - do zakończenia sezonu (o czym poinformujemy oddzielnie) brama i szlaban przy bramie głównej (od ul. Przybyszewskiego) będą otwarte w środy g. 15.30 – 17.30 i soboty g. 11.00 – 14.00. Podstawa –...

czytaj dalej

Życzenia Wielkanocne 9-10.04.2023

Wszystkim Działkowcom ROD FLISAK oraz Waszym rodzinom z okazji Świąt Wielkiej Nocy – życzymy zdrowia, dużo przyjemności, miłego odpoczynku w ogrodzie oraz obfitych plonów. Zarząd ROD FLISAK w Toruniu.

czytaj dalej

ZAPROSZENIA NA WALNE ZEBRANIE

Informujemy Działkowców, że w tym tygodniu rozpoczynamy wysyłanie zaproszeń na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które będzie miało miejsce w świetlicy ROD FLISAK w Toruniu w dniu 29.04.2023 r. – pierwszy termin – 12.00, drugi termin – 12.30.

czytaj dalej

Walne zebranie sprawozdawcze w ROD oraz porządek obrad

Informujemy Działkowców, że zgodnie z par. 59 Statutu PZD w dniu 29.04.2023 r. w świetlicy ROD odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze naszego ogrodu. Z uwagi na unieważnienie WZ z czerwca 2022 r. – podczas planowanego WZ musimy przedstawić i głosować dokumenty za 2021 i 2022 r.

czytaj dalej

Woda w ROD 2023

Woda w ROD „Flisak” Informujemy Działkowców, że w dniu 15 kwietnia 2023 r. (sobota) nastąpi w naszym ogrodzie uruchomienie pomp, które tłoczą wodę do działek, przeznaczoną do podlewania upraw. W związku z powyższym prosimy o wkręcenie, ewentualne uzupełnienie i...

czytaj dalej

Kontener 2023

Informujemy działkowców ROD FLISAK w Toruniu, że na podstawie wykonanego przez nas rozpoznania rynku zatwierdzonego przez Komisaryczną Komisję Rewizyjną oraz na podstawie uchwały Zarządu ROD FLISAK – podpisaliśmy umowę z firmą zajmującą się wywozem odpadów komunalnych.

czytaj dalej

Nowy adres e-mail

ZMIANA ADRESU E-MAIL W ROD „FLISAK”. Szanowni Działkowcy – Władze Krajowe PZD uchwałą nr 4/2023 zobowiązały wszystkie rodzinne ogrody działkowe w Polsce do korzystania z adresu mailowego z rozszerzeniem @pzd.pl. Jako uzasadnienie ujednolicenia skrzynek pocztowych...

czytaj dalej

Ostatnie pożegnanie – Barbara K.

Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy Państwa, że w ubiegłym tygodniu odeszła od nas do Wieczności Pani Barbara Krasińska. Powszechnie znana jako Pani Basia była przez dziesięciolecia działkowczynią ROD „FLISAK” w Toruniu.

czytaj dalej

Jak przenieść prawo do działki

W związku ze stwierdzonymi licznymi przypadkami nieprawidłowości w przenoszeniu prawa do działki podczas funkcjonowania zarządów komisarycznych w 2022 r. – przedstawiamy Państwu obowiązujące w tym zakresie przepisy. Jeśli ktoś nie dopełnił obowiązków wynikających z...

czytaj dalej

Ogłoszenie – gałęzie

Szanowni Działkowcy ! W związku z rozpoczęciem sezonu przycinania drzew – informujemy Działkowców, że gałęzie należy pozostawiać wewnątrz terenu zamkniętego za świetlicą. Prosimy nie składować ich przed bramą! Teren ten będzie otwierany w dniach i godzinach pracy...

czytaj dalej

Komunikat w sprawie kadencji

Informujemy Działkowców, że Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców przyjęła uchwałę nr 1/XVII/2022 z dnia 14.12.2022 r. w sprawie przedłużenia kadencji organów Polskiego Związku Działkowców. Zgodnie z zapisami uchwały kadencje zostały przedłużone
maksymalnie o rok i tak:

czytaj dalej

Komunikat w sprawie finansów

Informujemy działkowców, że 17 listopada 2022 r. Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców przyjęła uchwały wpływające na finanse ogrodów i działkowców: – 2/XVI/2022 w sprawie określenia zasad partycypacji ROD w finansowaniu kosztów ponoszonych przez PZD w związku

czytaj dalej

Życzenia Świąteczne

Wszystkim Działkowcom ROD Flisak oraz Waszym rodzinom i znajomym z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2023 Roku – Zarząd Ogrodu życzy dużo zdrowia, spokoju, wzajemnej miłości i szacunku, życzliwości i zrozumienia.

czytaj dalej

PRACA BIURA ROD „FLISAK”

PRACA BIURA ROD „FLISAK” Informujemy Działkowców, że w I kwartale 2023 r. biuro ROD Flisak będzie dla Was czynne w dniach: 28 stycznia, 25 lutego, 25 marca – w godzinach 11.00 – 13.00 Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie ze Statutem PZD wstępnie planujemy organizację...

czytaj dalej

Opłaty za energię elektryczną w 2023 r.

Informujemy Działkowców ROD „Flisak”, że korzystając z zapisów ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. … (Dz.U. z 2022 r. poz. 2127) Zarząd ROD przesłał zgodnie z ustawą do Oddziału...

czytaj dalej

Ogłoszenie – praca w zarządzie

OGŁOSZENIE W związku z rezygnacją jednego z członków Zarządu z funkcji skarbnika oraz pracy w Zarządzie – Zarząd ROD Flisak poszukuje osoby chętnej do społecznej pracy na rzecz działkowców w Zarządzie. Zachęcamy Państwa do zaangażowania się w działalność na rzecz...

czytaj dalej