886-604-163 flisak384@interia.pl

Komunikat w sprawie kadencji

Informujemy Działkowców, że Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców przyjęła uchwałę nr 1/XVII/2022 z dnia 14.12.2022 r. w sprawie przedłużenia kadencji organów Polskiego Związku Działkowców. Zgodnie z zapisami uchwały kadencje zostały przedłużone
maksymalnie o rok i tak:

czytaj dalej

Komunikat w sprawie finansów

Informujemy działkowców, że 17 listopada 2022 r. Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców przyjęła uchwały wpływające na finanse ogrodów i działkowców: – 2/XVI/2022 w sprawie określenia zasad partycypacji ROD w finansowaniu kosztów ponoszonych przez PZD w związku

czytaj dalej

Życzenia Świąteczne

Wszystkim Działkowcom ROD Flisak oraz Waszym rodzinom i znajomym z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2023 Roku – Zarząd Ogrodu życzy dużo zdrowia, spokoju, wzajemnej miłości i szacunku, życzliwości i zrozumienia.

czytaj dalej

PRACA BIURA ROD „FLISAK”

PRACA BIURA ROD „FLISAK” Informujemy Działkowców, że w I kwartale 2023 r. biuro ROD Flisak będzie dla Was czynne w dniach: 28 stycznia, 25 lutego, 25 marca – w godzinach 11.00 – 13.00 Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie ze Statutem PZD wstępnie planujemy organizację...

czytaj dalej

Opłaty za energię elektryczną w 2023 r.

Informujemy Działkowców ROD „Flisak”, że korzystając z zapisów ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. … (Dz.U. z 2022 r. poz. 2127) Zarząd ROD przesłał zgodnie z ustawą do Oddziału...

czytaj dalej

Ogłoszenie – praca w zarządzie

OGŁOSZENIE W związku z rezygnacją jednego z członków Zarządu z funkcji skarbnika oraz pracy w Zarządzie – Zarząd ROD Flisak poszukuje osoby chętnej do społecznej pracy na rzecz działkowców w Zarządzie. Zachęcamy Państwa do zaangażowania się w działalność na rzecz...

czytaj dalej

Szanowni Działkowcy ROD FLISAK w Toruniu

Informujemy Państwa, że na skutek rażących błędów oraz naruszeń
prawa PZD OZ PZD w Toruniu wraz z nie istniejącym wówczas zarządem
komisarycznym zorganizowali w ROD Flisak Walne Zebranie. Po interwencji
legalnego Zarządu oraz Władz Krajowych OZ PZD w Toruniu podjął uchwałę
o stwierdzeniu nieważności Walnego Zebrania z dnia 18.06.2022 r.

czytaj dalej

Nowy numer telefonu prezesa

Szanowni Działkowcy ! Podajemy Państwu nowy numer telefonu do Prezesa ROD Flisak – celem załatwienia spraw działkowych nie cierpiących zwłoki – 886-604-163. Prosimy o kontakt w godzinach popołudniowych. W innych przypadkach prosimy o osobiste stawiennictwo...

czytaj dalej

Odpady zielone

Szanowni Działkowcy – funkcjonujące w naszymogrodzie zarządy komisaryczne mimo zakupuprzez nas rębaka do utylizacji odpadów w postacigałęzi drzew – zezwoliły na składowanie odpadówzielonych na terenie parkingu przy kontenerze.Przyczyniły się tym do strat finansowych...

czytaj dalej

Problem ze szczurami

  Szanowni działkowicze, W związku ze zgłoszeniem problemu ze szczurami na działkach, zarząd ROD Flisak zlecił deratyzację. Zgłoszenia wraz z numerem działki, której ten problem dotyczy, prosimy kierować na adres: rodflisaktorun@gmail.com lub tel. 886 604...

czytaj dalej

Ogłoszenia

  Szanowni Działkowicze, Przypominamy o zasadach użytkowania działki ROD, zobowiązujących do dbania o estetyczny wygląd działki i utrzymania porządku. Zabronione są nasadzenia poza ogrodzeniem działki i gałęzie drzew lub krzewów, które wystają poza ogrodzenie....

czytaj dalej

Informacje

Zachęcamy do korzystania z dostępnych druków: https://pzdtorun.pl/dokumenty-do-pobrania.html Szanowni działkowicze, Opłaty działkowe przyjmowane są wyłącznie na konto bankowe, nie ma możliwości wpłaty w kasie. Mamy przyjemność powiadomić Państwa, że na naszej stronie...

czytaj dalej

Konkurs ARiMR

Szanowni działkowcy ROD Flisak, Od 30 maja można składać wnioski o pozyskanie grantów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na proekologiczne inwestycje w rodzinnych ogrodach działkowych. Do podziału jest 47 mln zł. W opinii PZD środki, które dzięki...

czytaj dalej

Opłaty – prosimy o ich uiszczenie do 31 lipca 2022

Szanowni Państwo, poniżej umieszczamy obowiązujące opłaty. Prosimy o ich uregulowanie do dnia 31 lipca bieżącego roku.   6 zł opłata członkowska za 2022 r. 90 zł za wywóz śmieci  15 zł straty energii elektrycznej  1 zł za m2 działki - partycypacja  ROD...

czytaj dalej

Kompostownik

KOMPOSTOWNIK. Kompostownik – pojemnik, w którym przebiega kompostowanie odpadów biodegradowalnych, w wyniku czego otrzymujemy kompost. Wyróżnia się trzy główne rodzaje kompostowników: Otwarte – składają się z belek i tworzą rodzaj skrzyni bez dna. Otwarty kompostownik...

czytaj dalej