886-604-163 flisak@pzdtorun.pl

Biuro Zarządu ROD Flisak czynne będzie w każdą sobotę miesiąca w godz. 8:00 do 11:00.

Szlaban do wjazdu otwarty będzie

w każdą środę i sobotę w godz. 8:00 do 18:00.