886-604-163 flisak@pzdtorun.pl

W pierwszym półroczu 2024 roku opłata za prąd będzie niższa jedynie do zużycia 125 kWh, co stanowi istotne obniżenie w porównaniu do ubiegłego roku.Dotychczasowe zasady rozliczania energii elektrycznej na działkach opierały się na ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku. Działkowcy mieli możliwość rozliczenia zużycia energii według zamrożonych cen z 2022 roku.Niestety, w pierwszej połowie 2024 roku działkowcy mogą liczyć jedynie na pokrycie kosztów za zużycie do 125 kWh. Przekroczenie tej kwoty skutkuje rozliczeniem za dalsze zużycie według aktualnej ceny rynkowej energii, ustalonej przez dostawcę zewnętrznego wobec ROD w 2023 roku. Powyższe rozwiązania będą obowiązywać przez pierwszą połowę 2024 roku, a wszelkie nadwyżki w zużyciu energii elektrycznej będą rozliczane według aktualnych cen energii stosowanych przez dostawcę zewnętrznego wobec ROD. Oznacza to, że rachunki za prąd mogą wzrosnąć.