886-604-163 flisak@pzdtorun.pl

Za złamanie niektórych przepisów można otrzymać karę grzywny. Mowa tu między innymi o zakłócaniu spokoju innych działkowców. Zgodnie z art. 51 Kodeksu wykroczeń policja może nałożyć karę grzywny, a w skrajnych przypadkach aresztu lub ograniczenia wolności. Podobnie sprawa wygląda przy spalaniu odpadów roślin – dym może przeszkadzać innym działkowiczom. Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń wysokość grzywny może wynosić od 20 do 5000 zł. Niezadowolony sąsiad z działki może zgłosić sprawę również do Straży Miejskiej, np. w formie e-mail z załączonym foto.

Wszelkie przepisy, które mówią o tym, czego nie wolno robić w ROD, zostały zawarte w ogólnopolskim regulaminie Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
Lista zabronionych czynności jest długa, a za jej złamanie mogą grozić kary.
Mowa tu nie tylko o karach grzywny nakładanych przez policję i straż miejską, ale również wypowiedzeniu umowy dzierżawy działki przez Polski Związek Działkowców.
Zabronione jest między innymi:
– zakłócanie spokoju innych działkowców;
– gromadzenie na działce odpadów, które obniżają jej walory estetyczne;
– zamieszkiwanie na działce;
– budowanie lub instalowanie na działce urządzeń niebędących infrastrukturą ogrodową (chyba, że otrzyma się stosowną zgodę);
– zwężanie alejek i innych ciągów komunikacyjnych na terenie ROD;
– umieszczanie na ogrodzeniu ostrych elementów, np. drutu kolczastego;
– prowadzenie działalności zarobkowej na terenie działki;
– uprawianie maku i innych roślin, których uprawa jest zabroniona na terenie Polski;
– spalanie odpadów roślinnych;
– wjeżdżanie na teren ROD samochodem,
– parkowanie poza specjalnie wytyczonymi strefami;
– puszczanie petard;
– stałe utrzymywanie psów na działce;
– prowadzenie uprawy jednorodnej o charakterze produkcyjnym.

Rodzinne Ogrody Działkowe powinny służyć w celach przede wszystkim rekreacyjnych.
Związek Działkowców przykłada dużą wagę do tego, by obszar ROD wyglądał estetycznie, a tym samym sprzyjał wypoczynkowi.
Istotne jest, by działkowcy przestrzegali obowiązujących przepisów, dzięki czemu Rodzinne Ogrody Działkowe będą miejscem idealnym do spokojnej rekreacji.