886-604-163 flisak@pzdtorun.pl

Uroczyste obchody „Dnia Działkowca 2016” w ROD „Flisak” w Toruniu

 

Prawie 150 działkowców wraz z rodzinami zgromadziło się w dniu 3 września 2016 r. na terenie ogrodu, by wspólnie świętować tegoroczny „Dzień Działkowca 2016”. Uroczystego otwarcia dokonał Prezes Zarządu ROD „Flisak” Andrzej Wadowski, który w pierwszych słowach przywitał przybyłych na uroczystość działkowców wraz z rodzinami. Okręgowy Zarząd PZD Toruńsko – Włocławski reprezentował Pan Paweł Popielarz. W wygłoszonym przemówieniu Pan Prezes Andrzej Wadowski nawiązał do wieloletniej tradycji ruchu działkowego w Polsce i podziękował za tak liczne przybycie przybyłym gościom. Członek Okręgowego Zarządu PZD, Pan Paweł Popielarz, wręczył odznaczenia związkowe zasłużonym działkowcom i podziękował za wspaniałą pracę i postawę godną naśladowania. W tym roku srebrną odznakę zasłużonego działkowca otrzymali: Pani Barbara Krasińska, Pani Bogumiła Jakielaszek, Pan Andrzej Wadowski, Pan Henryk Rozalski oraz Pan Ryszard Urbański.

W swoim wystąpieniu Pan Paweł Popielarz podziękował za kultywowanie przez nasz ogród pięknej tradycji „działkowych dożynek”. Podkreślił także znaczenie nowej ustawy o ROD oraz dalszej walki w jej obronie. Położył nacisk na konieczność zachowania ogrodów działkowych będących elementem naszego dziedzictwa. Na zakończenie tej doniosłej chwili Pan Paweł Popielarz przekazał od Prezesa Zarządu Okręgowego Pana Piotra Gadzikowskiego i całego OZ PZD wyrazy sympatii i najlepsze życzenia dla wszystkich działkowców.

Specjalne wyróżnienie otrzymał Pan Henryk Brzezicki za postawę i zaangażowanie w pracę Zarządu ROD , Dyplom Uznania wręczył Prezes Zarządu ROD „Flisak” Pan Andrzej Wadowski. Zarząd ROD „Flisak” doceniając wysiłek działkowców wkładany w estetykę działek i ich zagospodarowanie, na podstawie wyników prac komisji, przyznał Puchar Zarządu ROD „Flisak” w kategorii „Za najładniejszą działkę w 2016 r.” Pani Romualdzie Wireńskiej z działki nr 305. Komisja Konkursowa przyznała także 3 równorzędne wyróżnienia dla: Pani Janiny Tarnowskiej z działki nr 6, Państwu Krystynie i Januszowi Leśniakom z działki nr 75 oraz Panu Janowi Zimlińskiemu z działki nr 183 Gratulujemy laureatom.

Działkowcy świętowali rodzinnie, biorąc aktywny udział w konkursach i zabawach. Największą atrakcją dla wszystkich były konkursy na nalewki i wypieki działkowe Strzałem w dziesiątkę okazał się konkurs taneczny, w którym przyznano puchary w aż w trzech kategoriach.
Na koniec Prezes ROD „Flisak” Andrzej Wadowski złożył podziękowania Zarządowi ROD „Flisak” za wkład pracy w przygotowanie i organizację tej wspaniałej uroczystości.

Piękna i upalna pogoda, muzyka i specjały kulinarne tylko podkreśliły udane obchody. Wszyscy dobrze bawili się do późnych godzin wieczornych

P.P.