886-604-163 flisak@pzdtorun.pl

SZANOWNI DZIAŁKOWICZE

Zarząd ROD Flisak przystąpił do prowadzenia kontroli ogródków działkowych w zakresie posiadania kompostowników oraz przestrzegania przepisów porządkowych i zagospodarowania działek, zgodnie z ustawą i Regulaminem. Wnosimy o udostępnienie niezbędnego wejścia na działkę przedstawicielowi zarządu wyposażonego w identyfikator, w celu przeprowadzenia kontroli.