886-604-163 flisak@pzdtorun.pl

KOMPOSTOWNIK.

Kompostownik – pojemnik, w którym przebiega kompostowanie odpadów biodegradowalnych, w wyniku czego otrzymujemy kompost.

Wyróżnia się trzy główne rodzaje kompostowników:

  • Otwarte – składają się z belek i tworzą rodzaj skrzyni bez dna. Otwarty kompostownik z drewna jest stosunkowo łatwy w budowie. Należy wykonać cztery ściany kompostownika z drewnianych desek. Po wkopaniu do ziemi czterech pionowych narożników, deski stopniowo układamy wraz ze wzrostem wysokości pryzmy. Można też zastosować gotowy otwarty kompostownik plastikowy lub metalowy.

  • Zamknięte – najczęściej plastikowe, zapewniają optymalne warunki do rozkładu biomasy. Często stosowane systemy szczelin przewietrzających oraz termoizolacja powodują, że humus można otrzymywać kilka razy do roku. Kompostownik zamknięty nazywany jest również termokompostownikiem i zazwyczaj wykonany jest z surowców wtórnych. Szczególnym przykładem kompostownika zamkniętego jest toaleta kompostująca.

  • Rotacyjne – w postaci zamkniętej obrotowej beczki plastikowej lub metalowej zawieszonej na konstrukcji, która umożliwia obracanie kompostownikiem. Rotacja zapewnia lepsze wymieszanie i napowietrzenie kompostowanej biomasy.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kompostownik

Jak wynika z przytoczonej definicji kompostownikiem nie jest otwarte miejsce przeznaczone na odpady zielone pomiędzy drzewami czy krzakami.

Informujemy o tym, ponieważ w naszym ogrodzie trwa kontrola posiadania kompostowników przez działkowców przez powołaną w tym celu komisję.

Obowiązek posiadania na działce kompostownika wynika z § 42 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 36 ust. 3 pkt. 1 Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowychbrak kompostownika może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy działkowej.

Prosimy tych działkowców, którzy nie mają kompostowników o ich utworzenie do dnia 30 kwietnia 2021 r. Po tym terminie w przypadku ponownego stwierdzenia braku miejsca na odpady zielone (zgodnego z definicją) – będzie podejmowana decyzja o wypowiedzeniu umowy działkowej.

Zarząd ROD Flisak w Toruniu