886-604-163 flisak@pzdtorun.pl

120 lecieW dniu 23 października 2017 roku odbyło się III uroczyste Plenarne Posiedzenie Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców, połączone z zakończeniem obchodów 120-lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce. Na posiedzeniu Rodzinny Ogród Działkowy „FLISAK” został wyróżniony medalem 120 – lecia ogrodów działkowych w Polsce za aktywny udział w przedsięwzięciach na rzecz umacniania i dalszego rozwoju ogrodnictwa działkowego w Okręgu Toruńsko – Włocławskim PZD. Wyróżnienie otrzymały także inne, zasłużone dla całego Związku i Okręgu osoby i rodzinne ogrody działkowe. Czujemy  się zaszczyceni i składamy podziękowania Okręgowi Toruńsko – Włocławskiemu PZD za to wyróżnienie.

P.P.