886-604-163 flisak@pzdtorun.pl

Szanowni działkowicze ROD Flisak w Toruniu

Niniejszym zawiadamiamy, że opłaty ogrodowe na 2023 rok, uchwalone przez Walne Zebranie Sprawozdawcze z dnia 29 kwietnia 2023 r. wynoszą:

  • Składka członkowska – 6,00 zł/rocznie

  • Opłata ogrodowa – 1,10 zł od m2 powierzchni działki/rocznie

  • Opłata energetyczna – 20,00 zł/rocznie

  • Opłata za wywóz śmieci – 125,00 zł/rocznie

  • Końcowe rozliczenie za zużycie energii elektrycznej – nastąpi wg odczytów podliczników na 31.12.2023 r., z uwzględnieniem faktur zaliczkowych za energię elektryczną i pobrane wcześniej dwie zaliczki wg wskazań podliczników na działce wg uśrednionej ceny kWh wg faktur ENERGA S,.A., opłaty.

Opłaty za działkę należy uiszczać na nr konta:

57 1750 0012 0000 0000 3385 0816|


Termin wnoszenia opłat: 30 czerwca 2023 r.

 

Przypominamy o obowiązku zgłaszania wszelkich zmian danych adresowych.*

*Regulamin ROD dostępny na naszej stronie internetowej www.rodflisak.pl oraz w biurze Zarządu ROD Flisak w Toruniu

Wskazanie adresu kontaktowego do korespondencji e-mail umożliwi Państwu bieżące otrzymywanie aktualnych informacji z ROD FLISAK w Toruniu i przyczyni się do kreowania dobrych standardów i ekologicznych wzorców, na których nam działkowiczom bardzo zależy.