886-604-163 flisak@pzdtorun.pl

Szanowni Działkowcy !

Podajemy Państwu nowy numer telefonu do Prezesa ROD Flisak – celem załatwienia spraw działkowych nie cierpiących zwłoki – 886-604-163.

Prosimy o kontakt w godzinach popołudniowych.

W innych przypadkach prosimy o osobiste stawiennictwo  bezpośrednio w Biurze ROD w dniach funkcjonowania Biura wskazanych w ogłoszeniach.

                                  Zarząd ROD Flisak w Toruniu