886-604-163 flisak@pzdtorun.pl

Szanowni Działkowcy funkcjonujące w naszym
ogrodzie zarządy komisaryczne mimo zakupu
przez nas rębaka do utylizacji odpadów w postaci
gałęzi drzew zezwoliły na składowanie odpadów
zielonych na terenie parkingu przy kontenerze.
Przyczyniły się tym do strat finansowych oraz
zaśmiecenia terenu działek oraz powstania
zagrożenia epidemicznego. Konsekwencją była
konieczność odszczurzania, a następnie usunięcia
odpadów celem przywrócenia stanu pierwotnego.
Prosimy, aby nie wynosić tam gałęzi spadłych
owoców i innych odpadów. Wkrótce przekażemy
Państwu system odbierania gałęzi do
rozdrobnienia rębakiem będzie on podobny do
tego jaki stosowaliśmy przed zarządami
komisarycznymi czyli przyjęcie w określone dni na
terenie za świetlicą. Prosimy o dostosowanie się
do tych zasad, które oszczędzają nam kilkanaście
tysięcy złotych rocznie.

Zarząd ROD Flisak w Toruniu