886-604-163 flisak@pzdtorun.pl

 

Szanowni Działkowicze,

Przypominamy o zasadach użytkowania działki ROD, zobowiązujących do dbania o estetyczny wygląd działki i utrzymania porządku. Zabronione są nasadzenia poza ogrodzeniem działki i gałęzie drzew lub krzewów, które wystają poza ogrodzenie. Każda działka ROD musi być wyposażona w kompostownik (na odpady organiczne) oraz oznaczona tabliczką z numerem porządkowym, umieszczoną w widocznym miejscu.

§ 68 Zakazy porządkowe

Zabrania wjazdu na teren ROD osobowymi pojazdami mechanicznymi bez zgody walnego zebrania ROD.

Zabrania się parkowania na terenie ROD, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, wszelkich pojazdów mechanicznych bez zgody walnego zebrania ROD.

§ 70 Prawa osób niepełnosprawnych

1. Osoba niepełnosprawna ma prawo wjazdu na teren ROD pojazdem mechanicznym, którym dojeżdża do działki. Prawo wjazdu ma także pojazd dowożący tę osobę do działki.

2. Osoba niepełnosprawna ma prawo parkowania swego pojazdu na terenie działki, jeżeli wyposaży ją w odpowiednie miejsce postojowe (np. zatoczkę).

3. Zarząd ROD jest obowiązany zapewnić osobom niepełnosprawnym możliwość nieskrępowanego dotarcia pojazdem mechanicznym do działki.

4. Osobą niepełnosprawną w rozumieniu niniejszego postanowienia jest osoba, która na skutek stwierdzonej urzędowo niepełnosprawności ma trudności z samodzielnym poruszaniem się.

Statut Polskiego Związku Działkowców oraz Regulamin Rodzinnych Ogrodów Działkowych dostępny jest na naszej stronie internetowej www.rodflisak.pl oraz www.pzd.pl

i w siedzibie zarządu ROD Flisak

Szanowni działkowicze,

Opłaty działkowe przyjmowane są wyłącznie na konto bankowe, nie ma możliwości wpłaty w kasie.

 

 

Szanowni działkowicze,

Mamy przyjemność powiadomić Państwa, że na naszej stronie internetowej zamieszczamy bezpłatnie ogłoszenia o sprzedaży działki.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: rodflisaktorun@gmail.com