886-604-163 flisak@pzdtorun.pl

Szanowni Działkowcy !

W związku z rozpoczęciem sezonu przycinania drzew – informujemy Działkowców, że gałęzie należy pozostawiać wewnątrz terenu zamkniętego za świetlicą.

Prosimy nie składować ich przed bramą!

Teren ten będzie otwierany w dniach i godzinach pracy biura ogrodu:

W 2023 r. – 25 marca w godzinach 11.00-14.00, następnie 15 i 29 kwietnia. Kolejne terminy podamy w trakcie i po Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, które planujemy zorganizować w dniu 29.04.2023 r. Pierwszy termin godz. 12.00, drugi termin tego samego dnia godz. 12.30.

Jednocześnie przypominamy, że obowiązuje zakaz składowania odpadów zielonych w innych miejscach wspólnych ogrodu.

Zarząd ROD w 2021 r. jeszcze przed bezprawnymi próbami odwołania – dokonał zakupu rębaka, co daje nam działkowcom rocznie przynajmniej kilka do kilkunastu tysięcy złotych oszczędności. Zarządy komisaryczne zezwalając na składowanie odpadów zielonych w okolicy kontenera – spowodowały straty materialne i zagrożenie epidemiczne.

Liczymy na to, że w trosce o nasze wspólne dobro – Działkowcy dostosują się do tych zaleceń.

Zarząd ROD Flisak w Toruniu