886-604-163 flisak@pzdtorun.pl

Okręgowy Dzień Działkowca – Toruń 2018”

i jubileusz 50- lecia ROD „Flisak”

W dniu 8 września Okręg Toruńsko – Włocławski PZD – jak co roku – obchodził święto wszystkich działkowców pn. „Okręgowy Dzień Działkowca – Toruń 2018”. Impreza odbyła się ona na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Flisak”, położonego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu, który w tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia powstania. Honorowym patronatem objął ją Prezydent Miasta Torunia – p. Michał Zaleski, obecny osobiście podczas uroczystości. Pan Prezydent jako wieloletni działkowiec w ROD „Drzewiarz” w Cierpicach, doskonale zna zalety i problemy związane z uprawą działki w ROD. Wielokrotnie podejmował kluczowe decyzje dotyczące funkcjonowania ogrodów działkowych w Toruniu, np. podczas powodzi czy przy budowie tras komunikacyjnych. Na ręce Prezesa ZarząduROD „Flisak” p. Pawła Popielarza przekazał upominek w postaci hotelu dla owadów zapylających, których znaczenie dobrze zna każdy działkowiec. Podobne hotele istnieją już w kilku innych toruńskich ogrodach działkowych. W podziękowaniu za współpracę Prezes Okręgu wręczył Prezydentowi pamiątkową statuetkę.

Wśród znamienitych gości byli także: Prezes Polskiego Związku Działkowców – p. Eugeniusz Kondracki, Poseł na Sejm RP Tomasz Lenz, Poseł na Sejm RP Arkadiusz Myrcha, a także Dyrektor Biura Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jana Ardanowskiego – p. Tomasz Sińczak. Z rodzinnych ogrodów działkowych z całego Okręgu w uroczystości wzięło udział około 500 działkowców, którzy przybyli m.in. z Torunia, Włocławka, Grudziądza, Chełmna, Chełmży, Wąbrzeźna, Rypina, Lipna, Aleksandrowa Kujawskiego i innych miejscowości.

Część oficjalną rozpoczął Prezes Okręgu PZD – p. Piotr Gadzikowski, dając sygnał do wprowadzenia sztandarów Związkowych, następnie odśpiewano hymn państwowy i hymn Polskiego Związku Działkowców. Nawiązując do tradycji dożynkowych – gospodarz Dożynek Prezes Zarządu ROD „Flisak” p. Paweł Popielarz oraz p. Irena Podlewska – jako gospodarze – złożyli na ręce Prezesa PZD p. Eugeniusza Kondrackiego – chleb dożynkowy.

Prezes witając działkowców podziękował im za integrację i zjednoczenie we wspólnej idei ogrodnictwa działkowego, której orędownikiem od ponad 35 lat jest Polski Związek Działkowców. W swoim wystąpieniu p. Eugeniusz Kondracki nawiązał m.in. do zbliżających się wyborów samorządowych. Zwrócił uwagę, iż PZD jest organizacją apolityczną, ale mimo to namawiał, aby jego członkowie aktywnie uczestniczyli w wyborach i popierali kandydatów, którzy do tej pory wspierali związek i dają gwarancję rozwoju ogrodów działkowych. Ponadto przypomniał zebranym o aktywnych programach wdrożonych przez Krajowy Zarząd PZD tj. o programie „Unowocześniania Infrastruktury ROD – ROD XXI wieku” w tym m.in. o konieczności budowy obiektów biurowych na potrzeby ROD oraz o „Programie Rozwoju ROD”. Są one odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na działki wśród młodych rodzin z dziećmi oraz na wymogi dotyczące administrowania danymi osobowymi zgodnie z RODO przez zarządy ROD. Prezes określił Okręg Toruńsko – Włocławski jako przodujący na tle kraju i dobrze zarządzany pod kierunkiem obecnego Prezesa Okręgu.

Odczytane zostały życzenia dla całej społeczności działkowej od członków Krajowej Komisji Rewizyjnej przesłane przez p. Marię Fojt – Przewodniczącą KKR.

Prezes Okręgu – p. Piotr Gadzikowski podkreślał, że to właśnie działkowcy stanowią trzon ponad 120-letniej tradycji ogrodnictwa działkowego i to dzięki ich determinacji udało się odeprzeć kilkukrotne próby likwidacji Polskiego Związku Działkowców. Wskazał na potrzeby wsparcia ogrodów działkowych przez samorządy lokalne w niezbędnych dla ROD inwestycjach. Dużą rolę mają w tym względzie kolegia prezesów, powołane właśnie w celu zacieśniania współpracy z lokalnymi przedstawicielami władz.

W pozostałych wystąpieniach podkreślano rolę ogrodnictwa działkowego zarówno pod względem propagowania zdrowego stylu życia, czy międzypokoleniowej współpracy, jak i niezastąpionych walorów dla polepszania jakości środowiska w miastach, o czym wspomniał p. Tomasz Sińczak w liście od Ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Poseł Tomasz Lenz, który tradycje ogrodnicze wyniósł z domu rodzinnego, wskazał także na konieczność ścisłej współpracy oraz wsparcia ogrodów działkowych ze strony samorządów lokalnych, w celu unowocześniania i szerszego wykorzystania infrastruktury ogrodowej dla całego społeczeństwa. Poseł Arkadiusz Myrcha – od lat aktywny wśród toruńskich działkowców przekazał na ręce Prezesa Zarządu ROD „Flisak” – p. Pawła Popielarza sprzęt ogrodniczy dla ogrodu.

Odczytane zostały również listy od Wójta Gminy Chełmża – Jacka Czarneckiego oraz od Burmistrza Chełmży – Jerzego Czerwińskiego. Do słów polityków w swoim wystąpieniu dołączył także Prezes Zarządu ROD „Flisak” – p. Paweł Popielarz, który bezpośrednio znając problemy środowiska działkowców oraz mieszkańców Bydgoskiego Przedmieścia postanowił w jesiennych wyborach kandydować na Radnego Rady Miasta Torunia.

„Okręgowy Dzień Działkowca” do okazja do uhonorowania działkowców za wybitne zasługi dla rozwoju ogrodnictwa działkowego i działań na rzecz Polskiego Związku Działkowców. Krajowy Zarząd PZD wyróżnił najwyższym odznaczeniem Związkowym:  „Za Zasługi dla PZD” – p. Macieja Łuczaka, natomiast „Złotą Odznaką Zasłużonego Działkowca” wyróżniono 11 osób z 7 ROD. Wszystkie odznaczenia wręczył Prezes PZD – p. Eugeniusz Kondracki w asyście Prezesa Okręgu – p. Piotra Gadzikowskiego. Specjalne dyplomy i puchary otrzymali także – z rąk Prezesa PZD – przedstawiciele rodzinnych ogrodów działkowych, świętujących w tym roku okrągłe jubileusze powstania. Są to ROD „Flisak” – gospodarz uroczystości, świętujący 50-lecie powstania, a także: ROD „Transportowiec” i ROD „Dr Jalkowskiego” w Grudziądzu – obchodzące 40-lecie istnienia, ROD „Bławatek” w Grudziądzu i ROD „100-lecia Zakładów Mięsnych” w Toruniu – istniejące od 35 lat.

Jednym z najważniejszych punktów okręgowych dni działkowca jest zawsze wręczenie nagród laureatom konkursów okręgowych. Okręgowy Zarząd przyznał puchary
i nagrody rzeczowe zwycięzcom konkursów: „Wzorowa działka 2018 roku” w dwóch kategoriach: na działkę produkcyjną i rekreacyjną; „Rodzinny Ogród Działkowy 2018 roku z niepełną infrastrukturą techniczną” oraz „Rodzinny Ogród Działkowy z pełną infrastrukturą”. Dodatkowe nagrody w tych konkursach, w postaci sprzętów ogrodniczych, ufundowała także firma Castorama Polska Sp. z o.o. Doceniono również najmłodszych działkowców, dla których został po raz kolejny zorganizowany konkurs plastyczny pt. „Eko – działka”. Laureaci w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci w wieku 4-7 lat oraz 8-12 lat otrzymały zabawki i sprzęt sportowy, a ich prace były prezentowane na wystawie towarzyszącej uroczystości.

Po zakończeniu części oficjalnej wystąpił Chór Męski ‘Copernicus’ działający przy Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury, który wykonał repertuar patriotyczno-rozrywkowy. Następnie działkowcy do późnego popołudnia biesiadowali przy poczęstunku i tańczyli przy muzyce zespołu ‘Applause’.

Po raz kolejny uroczystość „Okręgowego Dnia Działkowca” udowodniła, że nasze środowisko potrafi docenić wspólne dokonania i wspaniale integruje się podczas imprez związkowych. Organizatorzy stanęli na wysokości zadania, gwarantując nawet idealną pogodę…

Anna Bołądź

Tekst: Anna Bołądź

 Foto: Piotr Kożurno, Jerzy Jurgielski, Adam Zarzewski.