886-604-163 flisak@pzdtorun.pl

Szanowni Państwo,

wpłaty prosimy dokonywać na poniższy numer konta bankowego:

Nr konta 62 9511 0000 2001 0000 1951 0001 – Bank Spółdzielczy  w Toruniu