886-604-163 flisak@pzdtorun.pl

Informujemy Działkowców ROD „Flisak”, że korzystając z zapisów ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. … (Dz.U. z 2022 r. poz. 2127) Zarząd ROD przesłał zgodnie z ustawą do Oddziału firmy Energa Operator w Toruniu oświadczenie uprawnionego odbiorcy.

Takie działanie spowoduje, że działkowcy w 2023 roku za zużytą energię elektryczną zapłacą taką samą cenę jak w 2022 r. – nie zostaniemy objęci szalejącymi podwyżkami prądu.

Zarząd ROD Flisak w Toruniu