886-604-163 flisak@pzdtorun.pl

PRACA BIURA ROD „FLISAK”

Informujemy Działkowców, że w I kwartale 2023 r. biuro ROD Flisak będzie dla Was czynne w dniach:

28 stycznia, 25 lutego, 25 marca

w godzinach 11.00 – 13.00

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie ze Statutem PZD wstępnie planujemy organizację Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD „Flisak” na dzień 29 kwietnia 2023 r. Oczywiście o terminie Walnego Zebrania zostaniecie Państwo dodatkowo poinformowani zgodnie z przepisami.

Zarząd ROD Flisak w Toruniu