886-604-163 flisak@pzdtorun.pl

Abyśmy mogli przekazywać bieżące informacje, skutecznie dostarczać rozliczenia, prosimy o aktualizację danych po każdej zmianie.
Tylko aktualne dane pozwalają nam szybko i skutecznie się komunikować.
Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem ROD działkowiec jest zobowiązany niezwłocznie poinformować ROD o każdej zmianie danych osobowych.
Brak aktualnych danych może doprowadzić do rozwiązania umowy dzierżawy działkowej, może znacznie utrudnić lub uniemożliwić sprzedaż działki lub przepisanie działki po śmierci współmałżonka lub członka najbliższej rodziny.

Dane można zaktualizować na kilka sposobów:

– przesyłając SMS pod nr telefonu sekretarza ROD Flisak 668-190-491

– przesyłając informację e-mail na adres: flisak@pzdtorun.pl

Celem akcji jest usprawnienie komunikacji. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Wnosimy również o wskazywanie adresu do korespondencji e-mail działkowiczów, którzy jeszcze tego nie zrobili.