886-604-163 flisak@pzdtorun.pl

Ważna informacja dla działkowców – włączamy wodę po okresie jesienno – zimowym – poniedziałek 8 kwietnia 2024 r. godz. 10:00.

 
Szanowni działkowicze, w poniedziałek 8 kwietnia 2024 r. godz. 10:00 planowane jest uruchomienie pomp głębinowych i dostawa wody na działkach ROD Flisak w Toruniu.

 

Prosimy o obecność na działce w powyższym terminie oraz zabezpieczenie punktów czerpalnych wody przed niekontrolowanym wyciekiem wody i możliwym zalaniem altany lub działki.

Z poważaniem
Zarząd ROD Flisak