886-604-163 flisak@pzdtorun.pl

Woda w ROD „Flisak”

Informujemy Działkowców, że w dniu 15 kwietnia 2023 r. (sobota) nastąpi w naszym ogrodzie uruchomienie pomp, które tłoczą wodę do działek, przeznaczoną do podlewania upraw.

W związku z powyższym prosimy o wkręcenie, ewentualne uzupełnienie i sprawdzenie kranów oraz instalacji wodnych na terenie Państwa działek – do wyznaczonego terminu.

Woda w naszym ogrodzie nie jest uzdatniana w związku z powyższym należy ją traktować jako niezdatną do picia.

Jednocześnie informujemy osoby, które o tym nie wiedzą, że ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne – rząd wprowadził opłatę (której wcześniej nie było) za każdy metr sześcienny pobranych wód podziemnych i płynących. Zarząd ROD musi ją odprowadzać co kwartał do powstałej w tym samym czasie nowej instytucji „Wody Polskie”.

Zarząd ROD „Flisak” w Toruniu