886-604-163 flisak@pzdtorun.pl

Szanowni Działkowicze, bądźmy w kontakcie!

Abyśmy mogli przekazywać bieżące informacje, skutecznie dostarczać rozliczenia, prosimy o aktualizację danych po każdej zmianie.
Tylko aktualne dane pozwalają nam szybko i skutecznie się komunikować.
Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem ROD działkowiec jest zobowiązany niezwłocznie poinformować ROD o każdej zmianie danych osobowych.
Brak aktualnych danych może doprowadzić do rozwiązania umowy dzierżawy działkowej, może znacznie utrudnić lub uniemożliwić sprzedaż działki lub przepisanie działki po śmierci współmałżonka lub członka najbliższej rodziny.

Dane można zaktualizować na kilka sposobów:

– przesyłając SMS pod nr telefonu sekretarza ROD Flisak 668-190-491

– przesyłając informację e-mail na adres: flisak@pzdtorun.pl

Celem akcji jest usprawnienie komunikacji. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Wnosimy również o wskazywanie adresu do korespondencji e-mail działkowiczów, którzy jeszcze tego nie zrobili.

UWAGA ZMIANA! Od września 2023 r.

Od września 2023 r. biuro zarządu ROD Flisak czynne jest w pierwszą sobotę miesiąca od 9:00 do 12:00

 

W każdą sobotę szlaban jest otwarty  od 9:00 do 12:00

 

Dodatkowo szlaban otwarty jest w każdą środę od 15:00 do 17:00

 

Kolejne dyżury zarządu:

7 października 2023 r.

4 listopada 2023 r.

2 grudnia 2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą działkę ROD Flisak w Toruniu (26 sierpnia 2023 r.)

I miejsce działka nr 5

II miejsce działka nr 305

III miejsce działka nr 256

wyróżnienie działka nr 38

wyróżnienie działka nr 122

wyróżnienie działka nr 10

 

Nagrodami były talony na zakupy w sklepie Centrum Ogrodnicze TORSEED Toruń, ul. Rydygiera 50 w Toruniu (po 150 zł) dla każdego uczestnika konkursu.

Trzy pierwsze miejsca otrzymały statuetki ze szkła artystycznego.

Gratulujemy pięknych działek i dziękujemy za udział w konkursie.

Z poważaniem Zarząd ROD Flisak w Toruniu

Czego nie wolno robić w ROD

Za złamanie niektórych przepisów można otrzymać karę grzywny. Mowa tu między innymi o zakłócaniu spokoju innych działkowców. Zgodnie z art. 51 Kodeksu wykroczeń policja może nałożyć karę grzywny, a w skrajnych przypadkach aresztu lub ograniczenia wolności. Podobnie sprawa wygląda przy spalaniu odpadów roślin – dym może przeszkadzać innym działkowiczom. Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń wysokość grzywny może wynosić od 20 do 5000 zł. Niezadowolony sąsiad z działki może zgłosić sprawę również do Straży Miejskiej, np. w formie e-mail z załączonym foto.

Wszelkie przepisy, które mówią o tym, czego nie wolno robić w ROD, zostały zawarte w ogólnopolskim regulaminie Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
Lista zabronionych czynności jest długa, a za jej złamanie mogą grozić kary.
Mowa tu nie tylko o karach grzywny nakładanych przez policję i straż miejską, ale również wypowiedzeniu umowy dzierżawy działki przez Polski Związek Działkowców.
Zabronione jest między innymi:
– zakłócanie spokoju innych działkowców;
– gromadzenie na działce odpadów, które obniżają jej walory estetyczne;
– zamieszkiwanie na działce;
– budowanie lub instalowanie na działce urządzeń niebędących infrastrukturą ogrodową (chyba, że otrzyma się stosowną zgodę);
– zwężanie alejek i innych ciągów komunikacyjnych na terenie ROD;
– umieszczanie na ogrodzeniu ostrych elementów, np. drutu kolczastego;
– prowadzenie działalności zarobkowej na terenie działki;
– uprawianie maku i innych roślin, których uprawa jest zabroniona na terenie Polski;
– spalanie odpadów roślinnych;
– wjeżdżanie na teren ROD samochodem,
– parkowanie poza specjalnie wytyczonymi strefami;
– puszczanie petard;
– stałe utrzymywanie psów na działce;
– prowadzenie uprawy jednorodnej o charakterze produkcyjnym.

Rodzinne Ogrody Działkowe powinny służyć w celach przede wszystkim rekreacyjnych.
Związek Działkowców przykłada dużą wagę do tego, by obszar ROD wyglądał estetycznie, a tym samym sprzyjał wypoczynkowi.
Istotne jest, by działkowcy przestrzegali obowiązujących przepisów, dzięki czemu Rodzinne Ogrody Działkowe będą miejscem idealnym do spokojnej rekreacji.