886-604-163 flisak@pzdtorun.pl

Informacja o kontroli kompostowników

SZANOWNI DZIAŁKOWICZE

Zarząd ROD Flisak przystąpił do prowadzenia kontroli ogródków działkowych w zakresie posiadania kompostowników oraz przestrzegania przepisów porządkowych i zagospodarowania działek, zgodnie z ustawą i Regulaminem. Wnosimy o udostępnienie niezbędnego wejścia na działkę przedstawicielowi zarządu wyposażonego w identyfikator, w celu przeprowadzenia kontroli.

Uwaga zmiana!

Uwaga zmiana!

Od lipca 2023 r. biuro zarządu

ROD Flisak czynne będzie w każdą sobotę od godz. 9:00 do 12:00 i w tych godzinach będzie otwarty szlaban

 

 

Nowe opłaty 2023

Szanowni działkowicze ROD Flisak w Toruniu

Niniejszym zawiadamiamy, że opłaty ogrodowe na 2023 rok, uchwalone przez Walne Zebranie Sprawozdawcze z dnia 29 kwietnia 2023 r. wynoszą:

  • Składka członkowska – 6,00 zł/rocznie

  • Opłata ogrodowa – 1,10 zł od m2 powierzchni działki/rocznie

  • Opłata energetyczna – 20,00 zł/rocznie

  • Opłata za wywóz śmieci – 125,00 zł/rocznie

  • Końcowe rozliczenie za zużycie energii elektrycznej – nastąpi wg odczytów podliczników na 31.12.2023 r., z uwzględnieniem faktur zaliczkowych za energię elektryczną i pobrane wcześniej dwie zaliczki wg wskazań podliczników na działce wg uśrednionej ceny kWh wg faktur ENERGA S,.A., opłaty.

Opłaty za działkę należy uiszczać na nr konta:

57 1750 0012 0000 0000 3385 0816|


Termin wnoszenia opłat: 30 czerwca 2023 r.

 

Przypominamy o obowiązku zgłaszania wszelkich zmian danych adresowych.*

*Regulamin ROD dostępny na naszej stronie internetowej www.rodflisak.pl oraz w biurze Zarządu ROD Flisak w Toruniu

Wskazanie adresu kontaktowego do korespondencji e-mail umożliwi Państwu bieżące otrzymywanie aktualnych informacji z ROD FLISAK w Toruniu i przyczyni się do kreowania dobrych standardów i ekologicznych wzorców, na których nam działkowiczom bardzo zależy.

Aktualny skład Zarządu ROD Flisak w Toruniu na dzień 6.05.2023

Prezes Zarządu – Henryk Brzezicki 729 – 760 – 040

Wiceprezes Zarządu – Tadeusz Kusior 886 – 604 – 163

Skarbnik – Grażyna Leszczyńska 668 – 190 – 491

naliczenia opłat ogrodowych, rozliczenia za energię elektryczną, zaległości, nadpłaty, dokumentacja działkowców, umowy

Kontakt z Zarządem ROD Flisak email: flisak@pzdtorun.pl

oraz w godzinach funkcjonowania biura ROD Flisak w Toruniu,

jeśli nie odbieramy połączenia telefonicznego, oddzwonimy

Sekretarz Zarządu – Stefan Jodis

Członek Zarządu – Maria Kirstein

Członek Zarządu – Aneta Dywicka