886-604-163 flisak@pzdtorun.pl

Uwaga, wyższe rachunki za prąd w 2024 roku

W pierwszym półroczu 2024 roku opłata za prąd będzie niższa jedynie do zużycia 125 kWh, co stanowi istotne obniżenie w porównaniu do ubiegłego roku.Dotychczasowe zasady rozliczania energii elektrycznej na działkach opierały się na ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku. Działkowcy mieli możliwość rozliczenia zużycia energii według zamrożonych cen z 2022 roku.Niestety, w pierwszej połowie 2024 roku działkowcy mogą liczyć jedynie na pokrycie kosztów za zużycie do 125 kWh. Przekroczenie tej kwoty skutkuje rozliczeniem za dalsze zużycie według aktualnej ceny rynkowej energii, ustalonej przez dostawcę zewnętrznego wobec ROD w 2023 roku. Powyższe rozwiązania będą obowiązywać przez pierwszą połowę 2024 roku, a wszelkie nadwyżki w zużyciu energii elektrycznej będą rozliczane według aktualnych cen energii stosowanych przez dostawcę zewnętrznego wobec ROD. Oznacza to, że rachunki za prąd mogą wzrosnąć.

Zarząd ROD Flisak w Toruniu ogłasza na rok 2024 konkurs okręgowy „Najpiękniejsza działka 2024 roku”

Szanowni Działkowicze!

W imieniu Krajowego Zarządu PZD oraz Okręgowego Zarządu PZD oraz na podstawie podjętych uchwał, Zarząd ROD Flisak w Toruniu ogłasza na rok 2024 konkurs okręgowy „Najpiękniejsza działka 2024 roku” o dwóch profilach:

  1. Najpiękniejsza działka 2024 roku – działka produkcyjna

  2. Najpiękniejsza działka 2024 roku – działka rekreacyjna

Regulamin konkursu dostępny jest w biurze ROD Flisak.

Termin zgłaszania działek upływa 3 czerwca 2024 r.

Pula nagród wynosi 30.000 zł

Prosimy o zgłaszanie do konkursu działek !

Tel. 886-604-163

Opłaty za działkę za 2024 r. uchwalone na Walnym Zgromadzeniu 27.04.2024 r.

Składka członkowska PZD- 6,00 zł

Opłata na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD (w tym zarządzania)- 1,10
zł za m2 użytkowanej działki

Opłata za pobór wody na działce- 75,09 zł

Opłata za wywóz śmieci – 275,00 zł

Opłata energetyczna 25,00 zł

Termin płatności 30.06.2024 r.

Informacje o wielkości naliczenia będą przekazywane na adres e-mail lub
w formie sms, zgodnie ze złożoną w ROD dyspozycją do kontaktu.

 
 

Ważna informacja dla działkowców – włączamy wodę

Ważna informacja dla działkowców – włączamy wodę po okresie jesienno – zimowym – poniedziałek 8 kwietnia 2024 r. godz. 10:00.

 
Szanowni działkowicze, w poniedziałek 8 kwietnia 2024 r. godz. 10:00 planowane jest uruchomienie pomp głębinowych i dostawa wody na działkach ROD Flisak w Toruniu.

 

Prosimy o obecność na działce w powyższym terminie oraz zabezpieczenie punktów czerpalnych wody przed niekontrolowanym wyciekiem wody i możliwym zalaniem altany lub działki.

Z poważaniem
Zarząd ROD Flisak

Życzenia świąteczne i noworoczne od Zarządu ROD Flisak w Toruniu

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia,
życzymy mnóstwa zadowolenia, wiele satysfakcji i sukcesów.
Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru, przyniesie wytchnienie i radość
a Nowy Rok obfituje w zdrowie, szczęście i pomyślność.
Serdecznie dziękujemy za współpracę w pełnym wyzwań i sukcesów roku 2023.
Wesołych świąt Bożego Narodzenia i do Siego Roku!

 

Zarząd ROD Flisak w Toruniu