886-604-163 flisak@pzdtorun.pl

Szanowni Państwo,

wpłaty prosimy dokonywać na poniższy numer konta bankowego:

Nr konta: 57 1750 0012 0000 0000 3385 0816
Raiffeisen Polbank