886-604-163 flisak384@interia.pl

PRACA BIURA ROD „FLISAK”

PRACA BIURA ROD „FLISAK”

Informujemy Działkowców, że w I kwartale 2023 r. biuro ROD Flisak będzie dla Was czynne w dniach:

28 stycznia, 25 lutego, 25 marca

w godzinach 11.00 – 13.00

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie ze Statutem PZD wstępnie planujemy organizację Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego ROD „Flisak” na dzień 29 kwietnia 2023 r. Oczywiście o terminie Walnego Zebrania zostaniecie Państwo dodatkowo poinformowani zgodnie z przepisami.

Zarząd ROD Flisak w Toruniu

Opłaty za energię elektryczną w 2023 r.

Informujemy Działkowców ROD „Flisak”, że korzystając z zapisów ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. … (Dz.U. z 2022 r. poz. 2127) Zarząd ROD przesłał zgodnie z ustawą do Oddziału firmy Energa Operator w Toruniu oświadczenie uprawnionego odbiorcy.

Takie działanie spowoduje, że działkowcy w 2023 roku za zużytą energię elektryczną zapłacą taką samą cenę jak w 2022 r. – nie zostaniemy objęci szalejącymi podwyżkami prądu.

Zarząd ROD Flisak w Toruniu